Background Image

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران ، خیابان ولیعصر ، شماره 2540 ، طبقه 6
تلفن : 16 تا 88664811 (009821)
فکس : 88664830 (009821)
ایمیل : office@nafisglass.com


کارخانه نفیس شیشه

قزوین - تاکستان - بعد از سه راه شامی شاپ - کیلومتر یک جاده زنجان
تلفن : 11 تا 35270610(009828)
فکس : 35270608(009828)
ایمیل : office@nafisglass.com


Background Image