Background Image

درباره ما

تعهدات زیست محیطی

آب، انرژی و امنیت غذایی از جدی‏ترین عواملی هستند که در صورت استفاده درست از آنها منجر به توسعه پایدار و پیشرفت جامعه می‏شوند، ولی اگر محدویت منابع آبی و آلایندگی های ناشی از سوخت‏ های فسیلی که تحت مدیریت و بهینه ‏سازی مصرف قرار نگیرند، نه‏ تنها منجر به امنیت غذایی و توسعه پایدار جوامع نخواهد شد بلکه شرایط اقلیم را که بستر حیات بشری می باشد بهم خواهد زد اتفاقی که متاسفانه در سطح منطقه و جهان در حال رخ دادن است .


شرکت نفیس شیشه نیز در این راستا و براساس تعهدات ملی و بین ‏المللی، توجه ویژه به مسائل زیست محیطی را در دستور کار خود دارد. محورهای اصلی این شرکت در عمل به مسائل زیست محیطی به شرح زیر است: 
1- بهینه ‏سازی مصرف آب و انرژی و استفاده از تکنولوژی‏های نو در فرآیندهای صنعتی تولید شیشه با توجه به بحران آب و انرژی در کشور 
2- استفاده از انرژی‏ های نو (تجدیدپذیر و پاک) جهت تأمین بخشی از برق مورد نیاز کارخانه در راستای توسعه استفاده از انرژی‏ های پاک در کشور و جهان
3- توجه ویژه به بازیافت در فرآیندهای تولیدی ، حفاظت از محیط زیست  و جلوگیری از هدر رفت منابع 

Background Image